Innovatiesubsidies Sociaal Domein

Verkenning van innovatiesubsidies

Tal van gemeenten en provincies in Nederland stimuleren via subsidie vernieuwend initiatief in het sociaal domein. Een rondgang langs alle gemeenten en provincies van Nederland leert dat er 36 zijn die zelfs een aparte regeling voor innovatiesubsidies hebben opgezet. Inhoudelijk verschillen de regelingen qua voorwaarden, maximale bijdrage en extra ondersteuning, maar bij allemaal zit er de wens onder om initiatief vanuit de lokale samenleving te stimuleren in de hoop dat daar verrassende, duurzame en schaalbare ideeën, concepten, producten en/of diensten tussen zitten.

Is subsidie een geschikt instrument om bij te dragen aan de transformatie in het sociaal domein? Tegen welke vragen en uitdagingen loop je als verantwoordelijke voor zo’n subsidieregeling aan? Dat zijn vragen die aan het bod komen in het verkennend onderzoek ‘Innovatiesubsidies Sociaal Domein’.

De eerste resultaten van het onderzoek zijn er inmiddels. De eindresultaten komen in het vroege najaar beschikbaar. Een deel van het onderzoek wordt uitgevoerd door studenten van het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van Universiteit Utrecht. 

Community of practice: ontwerpsessies 2019

Het verkennende onderzoek is bedoeld als startpunt voor een korte community of practice van ambtenaren van lokale overheden die belang hechten aan vernieuwing van het sociaal domein vanuit de lokale samenleving. Al de gemeenten en provincies met zo’n regeling worden uitgenodigd om deel te nemen, maar deelname staat ook vrij voor andere lokale overheden. 

Op basis van de voorlopige uitkomsten van het onderzoek, komen er twee ‘ontwerpsessies’ waarin drie thema’s centraal staan:

 • Balanceren tussen laagdrempeligheid/flexibiliteit en sturen op resultaat. Hoe zorg je ervoor dat er vaart blijft zitten in de regeling, maar dat dat niet ten koste gaat van het streven naar vernieuwing die beklijft in het sociaal domein?
 • Zichtbaarheid en impact. Het vergroten van de zichtbaarheid van de opbrengsten/impact van de regeling en de ondersteunde initiatieven. Daarbij ook het bereiken van doelgroepen die nu onvoldoende worden bereikt.
 • Borging en vervolg. De borging van gesteunde initiatieven, aansluiting op vervolgfinanciering en -ondersteuning, en, daaraan verbonden, de vraag hoe idealiter de inbedding van de subsidieregeling in de bredere infrastructuur voor bekostiging en ondersteuning van initiatieven in het sociaal domein eruit zou zien.

De sessies zijn zo opgezet dat over elk thema een introductie wordt gegeven met ervaringen en ideeën, en de deelnemers vervolgens aan de hand van ontwerptechnieken met elkaar aan de slag gaan om oplossingen uit te werken.

Programma ontwerpsessies

Ontwerpsessie 1: do 26 september 2019

Locatie: Plastic Soep Pop-up atelier, Passage 20, Zandvoort

 • 13:30 – Welkom en kennismaking
 • 13:45 – Presentatie eindresultaten onderzoek ‘Innovatiesubsidies Sociaal Domein’
 • 14:00 – Onderling uitwisselen van ervaringen, best practices en verbeterpunten
 • 14:30 – Introductie op de drie uitdagingen
 • 14:50 – Samen aan de slag – de ontwerpvraag scherp krijgen
 • 15:30 – Pauze
 • 15:50 – Samen aan de slag – vervolg
 • 16:30 – Afronding. Wat neem je mee van vandaag?
 • 16:45 – Afsluiting

Ontwerpsessie 2: do 31 oktober 2019

 • 13:30 – Welkom en korte terugblik vorige sessie
 • 13:40 – Uitwisselen van nieuwe ervaringen, best practices en verbeterpunten sinds vorige sessie
 • 14:10 – Werken aan oplossingen voor de uitdagingen (ideation)
 • 15:05 – Pauze
 • 15:25 – Werken aan oplossingen voor ontwerpvraag #2 (ideation) – vervolg
 • 16:20 – Handvatten voor een aanpak om in de eigen organisatie/context verder te gaan
 • 16:30 – Afsluiting

Meedoen?

Deelname aan de ontwerpsessies op 26-9 en 31-10 staat open voor alle gemeenten en provincies die vernieuwing in het sociaal domein willen stimuleren en ondersteunen. Let op: aan deelname is €795 (excl. btw) aan kosten verbonden.

Neem voor meer informatie contact op met Martijn Arnoldus:

   +31 85 0185 071

   martijn@scalematters.nl

Partner

Uitvoering in samenwerking met het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van Universiteit Utrecht.

Download de publicatie

De publicatie is als download beschikbaar vanaf eind september 2019.