Expertise: Creatieve industrie

De creatieve industrie is al sinds 2011 een van de topsectoren in het Nederlandse innovatiebeleid. Dat lag indertijd helemaal niet voor de hand. De creatieve industrie is een versnipperende sector van zeer uiteenlopende disciplines, variërend van de autonome kunsten tot games, reclame en productontwerp. Het is bovendien een sector van vooral eenpitters en MKB-bedrijven.

Maar de creatieve industrie wordt ook gekenmerkt door een eigenzinnige instelling, een hang naar vernieuwing en heel eigen manieren van werken en innoveren. Vaak in genetwerkte teams die flexibel kunnen werken en snel van samenstelling kunnen wisselen, die mensgericht werken en toepassing van technologie boven de techniek zelf plaatsen. Bovendien was de sector een van de eerste om te koersen op een innovatiebeleid waarin cross-overs (kruisbestuiving tussen verschillende sectoren) en oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen centraal staan.

Het is dan ook niet gek dat in de creatieve industrie veel wordt gesproken over, en gezocht naar 'key enabling methodologies', sleutelmethodologieën die helpen om innovatie toepasbaar te maken, te versnellen en op te schalen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Martijn Arnoldus:

   +3185 0185 071

   martijn@scalematters.nl