Over Scale Matters

Het verhaal van Scale Matters

Er is in Nederland veel creativiteit en energie om actuele maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Het speelveld is breder dan ooit. Bij overheden, zorg-, onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties staat innovatie hoog op de agenda. Jaarlijks starten talloze (sociale) ondernemers een nieuw bedrijf om innovatie producten en diensten te ontwikkelen en lanceren die maatschappelijke meerwaarde hebben. Ook de grote multinationals houden zich meer dan voorheen bezig met innovatie voor de grote sociale en ecologische vraagstukken van onze tijd. En overal komen kleinschalige lokale initiatieven van de grond, die een steentje bijdragen aan de aanpak van, bijvoorbeeld, duurzaamheid en de energietransitie, het tegengaan van voedselverspilling, vergroening, betere zorg, eenzaamheidsbestrijding of armoede. 

Eigenlijk is iedereen wel op de een of andere manier betrokken bij innovatie die maatschappelijke meerwaarde op het oog heeft. 

Tegenover die veelheid aan vernieuwers staan even zoveel verschillende methoden en werkvormen om creativiteit te prikkelen, innovatie te stimuleren, en uiteindelijk tot opschaling van kansrijke innovaties te komen. Termen als living labs, design thinking, lean startup, agile werken, future scoping, rapid prototyping en challenges passeren herhaaldelijk de revue. Naast bijvoorbeeld de aloude brainstorm of trial-and-error. 

Soms is het oude wijn in nieuwe zakken, maar elke ‘familie’ aan innovatiemethoden heeft toch weer zijn eigen waardevolle invalshoeken. Bij het kiezen van de beste innovatiestrategie is de veelheid aan aanvliegroutes echter niet altijd behulpzaam.

Scale Matters is opgericht met de ambitie en missie om mee te bouwen aan sterke methoden en infrastructuur voor innovatie én voor de opschaling van vernieuwende oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Er is op dat vlak nog een wereld te winnen. Scale Matters wil een steentje aan bijdragen, door met vernieuwers en met overheden, organisaties en anderen die innovatie aanjagen al in een zo vroeg mogelijk stadium te werken aan strategieën die ertoe bijdragen dat kansrijke vernieuwingen breed worden opgepakt. Door werk te maken van aanstekelijk leiderschap, waarmee mensen enthousiast worden en zelf in de actieve stand komen. Zodat meer mensen beter kunnen profiteren van zo’n vernieuwing.

Kennismaken?

Een gerichte vraag over innovatie voor een maatschappelijk vraagstuk, living labs of over de financiering van maatschappelijke impact? Of gewoon een keer vrij sparren? Er is altijd wel een gaatje te maken in de agenda!