Over Scale Matters

Het verhaal van Scale Matters

Er is in Nederland veel creativiteit en energie om actuele maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Het speelveld is breder dan ooit. Bij overheden, zorg-, onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties staat innovatie hoog op de agenda. Jaarlijks starten talloze (sociale) ondernemers een nieuw bedrijf om innovatie producten en diensten te ontwikkelen en lanceren die maatschappelijke meerwaarde hebben. Ook de grote multinationals houden zich meer dan voorheen bezig met innovatie voor de grote sociale en ecologische vraagstukken van onze tijd. En overal komen kleinschalige lokale initiatieven van de grond, die een steentje bijdragen aan de aanpak van, bijvoorbeeld, duurzaamheid en de energietransitie, het tegengaan van voedselverspilling, vergroening, betere zorg, eenzaamheidsbestrijding of armoede. 

Eigenlijk is iedereen wel op de een of andere manier betrokken bij innovatie die maatschappelijke meerwaarde op het oog heeft. 

Tegenover die veelheid aan vernieuwers staan even zoveel verschillende methoden en werkvormen om creativiteit te prikkelen, innovatie te stimuleren, en uiteindelijk tot opschaling van kansrijke innovaties te komen. Termen als living labs, design thinking, lean startup, agile werken, future scoping, rapid prototyping en challenges passeren herhaaldelijk de revue. Naast bijvoorbeeld de aloude brainstorm of trial-and-error. 

Soms is het oude wijn in nieuwe zakken, maar elke ‘familie’ aan innovatiemethoden heeft toch weer zijn eigen waardevolle invalshoeken. Bij het kiezen van de beste innovatiestrategie is de veelheid aan aanvliegroutes echter niet altijd behulpzaam.

Scale Matters is opgericht met de ambitie en missie om mee te bouwen aan sterke methoden en infrastructuur voor innovatie én voor de opschaling van vernieuwende oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Er is op dat vlak nog een wereld te winnen. Scale Matters wil een steentje aan bijdragen, door met vernieuwers en met overheden, organisaties en anderen die innovatie aanjagen al in een zo vroeg mogelijk stadium te werken aan strategieën die ertoe bijdragen dat kansrijke vernieuwingen breed worden opgepakt. Door werk te maken van aanstekelijk leiderschap, waarmee mensen enthousiast worden en zelf in de actieve stand komen. Zodat meer mensen beter kunnen profiteren van zo’n vernieuwing.

Over Martijn

Beste websitebezoeker,

Leuk dat je interesse hebt in het werk van Scale Matters. Ik heb uitgebreide ervaring en een groot internationaal netwerk rond methoden en stimuleringsinstrumenten voor innovatie en het vraagstuk van de verspreiding en opschaling van innovaties. Daarbinnen ben ik verder gespecialiseerd in living labs en in de financiering van maatschappelijke impact. Ik heb een fascinatie voor het creatieve vermogen van mensen, en vanuit die achtergrond heb ik begin 2019 Scale Matters opgericht.

Mijn ervaring met innovatiemanagement en -vraagstukken heb ik opgedaan binnen uiteenlopende functies, thematische velden, markten en organisaties. Als wetenschappelijk onderzoeker voor de Universiteit van Amsterdam en TU Delft hield ik me bezig met innovatie van onderop (onder meer creatieve broedplaatsen, stedelijke innovatiemilieus en de publieke ruimte als innovatielab). Als senior adviseur bij denktank Nederland Kennisland, dat onder meer aan de wieg stond van social labs als vorm van living lab, werkte ik samen met tal van nationale en internationale overheden en organisaties, en was ik een van de Nederlandse voorvechters van de mondiale beweging Creative Commons. Ik was co-auteur van meerdere edities van de Nederlandse Kenniseconomie Monitor, waarin versterking van de innovatie-infrastructuur steevast het hoofdonderdeel vormde. 

In politiek Den Haag deed ik als secretaris van het Topteam Creatieve Industrie en de Creative Council ervaring op met de Haagse praktijk rond stimuleren van innovatie. Van Den Haag ‘zakte’ ik daarna af naar het niveau van lokale initiatieven, als medeoprichter en directeur van Voor je Buurt, inmiddels internationaal een van de meest toonaangevende organisaties voor crowdfunding, crowdsourcing en burgerparticipatie voor maatschappelijk initiatief.

Verder behoor ik tot de kleine (of stiekem toch veel grotere) groep mensen die nog steeds warm wordt van het idee voor een echte berg in Nederland. En dat heeft echt niet alleen met mijn voorliefde voor bergen te maken.

Ik vertel je graag meer, en ben benieuwd naar jouw verhaal en/of het verhaal van je organisatie!

Graag tot spreeks,

Martijn Arnoldus, oprichter Scale Matters

Kennismaken?

Een gerichte vraag over innovatie voor een maatschappelijk vraagstuk, living labs of over de financiering van maatschappelijke impact? Of gewoon een keer vrij sparren? Ik ga graag in gesprek over wat Scale Matters kan betekenen!