Expertise: Partnerschappen voor innovatie en leren

Bij missiegedreven innovatie staat er flink wat op het spel. Het gaat om de aanpak van complexe maatschappelijke uitdagingen, en dat doe je niet in je eentje, maar samen met andere stakeholders.

Dat vraagt om vernieuwende manieren van samenwerken, samen optrekken en samen delen van uitkomsten. Bovendien vraagt het om een open houding van alle betrokkenen om van elkaar te leren en om niet alleen met ‘usual suspects’ aan tafel te gaan. 

Verschillende nieuwe vormen van partnerschappen, zoals living labs, zijn in opmars om vorm te geven aan zulke innovatie- en leeromgevingen. In de praktijk komt het ‘leerelement’ nog wel eens wat lastig uit de verf. Voor Scale Matters is het aandachtsterrein daarom vooral om te werken aan sterke en vernieuwende partnerschappen waarbij het werkveld (bedrijfsleven, organisaties) samen optrekken met kennisinstellingen én met onderwijs. 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Martijn Arnoldus:

   +3185 0185 071

   martijn@scalematters.nl