Expertise: Social enterprises & community business

Terwijl de creatieve industrie in Nederland zichzelf begon op te lijnen als pleitbezorger voor meer op oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken gericht innovatie, kwam er uit de Angelsaksische wereld een trend naar nieuwe vormen van sociaal ondernemen overwaaien. Veelal jonge startende ondernemers wilden niet langer financieel gewin voorop zetten, maar geloofden (en geloven) dat een bedrijfsmodel ook nuttig kan zijn om positieve sociale impact te maken. 

Inmiddels zijn social enterprises niet meer weg te denken uit het Nederlandse ondernemerslandschap en groeit ook het aantal financiers dat expliciet op deze groep gericht is. Waar maatschappelijk verantwoord ondernemen voorheen vaak nog ging over het vermijden of compenseren van schadelijke maatschappelijke effecten van een bedrijf, daar telt nu steeds vaker mee of een ondernemer expliciet positieve maatschappelijke meerwaarde kan (en wil) genereren. 

Maar daar blijft het niet bij. Steeds vaker zijn het ook (lokale) gemeenschappen die zo'n sociale onderneming starten en drijven. Dat kunnen collectieve verbanden zijn (zoals coöperaties), maar ook BV's die de gemeenschap als aandeelhouder hebben. 

Er is van alles in beweging, en daarbij ontmoeten twee werelden elkaar die voorheen veel minder met elkaar verweven waren: de zakelijke markt voor financiering en ondersteuning aan ondernemers, en het domein van de filantropie, met giften en subsidies.  

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Martijn Arnoldus:

   +3185 0185 071

   martijn@scalematters.nl